Rejestracja gwarancji

Rejestrację gwarancji możesz dokonać online. Mikro pompa insulinowa Equil i pilot sterujący objęte są 4-letnią gwarancją.

Gwarancja obejmuje wadliwe materiały lub działanie urządzenia niezgodne z przedstawioną specyfikacją systemu Mikro pompy insulinowej Equil.

W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się bezpośrednio z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 800 800 619. Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24h / 7 dni.

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji gwarancji

Formularz rejestracji gwarancji

Numer seryjny Mikro pompy insulinowej Equil™ znajduje się na jej odwrocie (przy kodzie kreskowym)
Numer seryjny pilota sterującego Mikro pompy insulinowej Equil™ znajduje się na jego odwrocie (przy kodzie kreskowym)
Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Pełna informacja o przetwarzaniu podanych danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.
* Dane opiekuna: dane rodzica lub innej osoby wskazanej przez organy prawne jako opiekun osoby małoletniej

Wskazówki gwarancyjne

Notatka:

 1. Przed wykonaniem zdjęcia rentgenowskiego, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej lub innych rodzajów obrazowania radiologicznego należy wyjąć wszystkie elementy systemu Mikro pompy insulinowej Equil (mikro pompę, pilot sterujący, zestaw infuzyjny, itp.) .
 2. Trzymaj się z dala od silnego promieniowania elektromagnetycznego lub innych zakłóceń. Unikaj przeszkód między Mikro pompą insulinową Equil a pilotem sterującym, ponieważ system opiera się na bezprzewodowej transmisji danych.
 3. System posiada różne alarmy zabezpieczające, jednak nieszczelność zestawu infuzyjnego lub innego systemu nie powoduje uaktywnienia alarmów. Dlatego regularnie sprawdzaj poziom glukozy we krwi. Jeśli poziom glukozy we krwi przekracza docelowy zakres, podejmij odpowiednie działania zalecone przez lekarza.

Użytkownicy powinni postępować zgodnie ze wskazówkami użytkowania opisanymi w Instrukcji użytkowania Mikro pompy insulinowej Equil. Gwarancja nie obejmuje awarii wyrobów spowodowanych przez następujące czynniki:

 • uszkodzenia lub obrażenia ciała spowodowane przez użytkowników lub osoby trzecie manipulujące urządzeniem lub oprogramowaniem Mikro pompy insulinowej Equil
 • uszkodzenia spowodowane przez materiały eksploatacyjne lub inne akcesoria, które nie zostały wyprodukowane przez MicroTech
 • uszkodzenia spowodowane konserwacją lub serwisem, które nie zostały wykonane przez firmę MicroTech lub firmę autoryzowaną przez MicroTech,
 • uszkodzenia spowodowane siłą wyższą lub warunkami pozostającymi poza kontrolą firmy MicroTech,
 • uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem lub niewłaściwym użytkowaniem, w tym m.in.:

  • niewłaściwym przechowywaniem, korozją baterii, zanurzeniem w wodzie, wyciekiem insuliny;
  • uszkodzenia spowodowane przez człowieka (takie jak nadużywanie, narażenie urządzenia na silne promieniowanie lub silne pole magnetyczne itp.)