Refundacja
Mikro pompy insulinowej Equil

W Polsce osoby w ramach REFUNDACJI przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą otrzymać:

  • pompę insulinową,
  • zestaw infuzyjny,
  • zbiorniki na insulinę.

W tym celu wystarczy zgłosić siędo szpitala lub ośrodka zdrowia,który ma podpisaną umowąz Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dla osób powyżej 26. roku życiazapewniona jest CZĘŚCIOWA REFUNDACJA zestawów infuzyjnych i zbiorników na insulinę koniecznych w terapii za pomocą osobistej mikro pompy insulinowej. Natomiast osoby te, nie są objęte refundacją samego urządzenia – mikro pompy insulinowej.

Zasady i warunki refundacjizestawow infuzyjnych i zbiornikow na insulinę

Komu przysługuje?Kody do zleceńLiczba sztuk /
Kryteria przyznawania
Wysokość udziału własnego pacjentaZlecenie może wypisać
Osoby do 26. roku życiaP.091.01

Zestawy infuzyjne do pompy insulinowej


10 sztuk,
30 zł za sztukę


Kryteria przeznaczenia:

leczenie cukrzycy typu 1 albo 3 przy pomocy pompy insulinowej

0%Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie

  • - pediatrii

  • - endokrynologii i diabetologii dziecięcej

  • - endokrynologii

  • - perinatologii

  • - chorób wewnętrznych

  • - chorób wewnętrznych

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Pielęgniarka lub położna, o której mowa
w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenie przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
Osoby powyżej 26. roku życiaP.091.0030%
Kobiety w ciążyP.091.020%
Każdy diabetyk zgodnie z kryteriamiP.134

Zbiorniki na insulinę do mikro pompy insulinowej


5 sztuk,
9 zł za sztukę


Kryteria przeznaczenia:

leczenie cukrzycy typu 1 albo 3 przy pomocy pompy insulinowej

30%

Pacjenci posiadający uprawnienia dodatkowe wynikające z artykułu 47 ustawy np. 47ZN, 47DN, 47ZND, mają możliwość uzyskania u lekarza zlecenia na ilość większą przysługującą comiesięcznie, niż jest to podane w powyższej tabeli. O zwiększeniu ordynowanej ilości przepisanej na miesiąc, decyduje lekarz.

Informacja o odpłatności
dotycząca refundacji zestawów infuzyjnych
dla pacjentów powyżej 26 r.ż

Okres użytkowaniaLiczba sztukCałkowita kwota refundacjiDopłata pacjenta
1 miesiąc10210 zł90 zł
2 miesiące20420 zł180 zł
3 miesiące30630 zł270 zł

Informacja o odpłatności
dotycząca refundacji zestawów infuzyjnych
dla pacjentów poniżej 26 r.ż i kobiet w ciąży

Okres użytkowaniaLiczba sztukCałkowita kwota refundacjiDopłata pacjenta
1 miesiąc10300 zł0 zł
2 miesiące20600 zł0 zł
3 miesiące30900 zł0 zł

Informacja o odpłatności
dotycząca refundacji zbiorników na insulinę

Okres użytkowaniaLiczba sztukCałkowita kwota refundacjiDopłata pacjenta
1 miesiąc531,50 zł13,50 zł
2 miesiące1063,00 zł27,00 zł
3 miesiące1594,50 zł40,50 zł

Aby otrzymać refundację zestawów infuzyjnych należy: